Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan Provincial offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 ต.ค. 60

คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน "อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)"

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 111.25 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
13 มี.ค. 61

คุณภาพน้ำบาดาล

13 มี.ค. 61

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 และแก้ไขเพิ่มเติม

13 มี.ค. 61

กฎหมายใกล้ตัว (พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520)

13 มี.ค. 61

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

13 มี.ค. 61

ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 100 มิลลิเมตร และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 2921 ครั้ง
13 มี.ค. 61

ขั้นตอนการขอนุญาตเจาะบ่อบาดาล (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร และขออนุญาตใช้น้ำบาดาลมากกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 2920 ครั้ง
5 มี.ค. 61

การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2922 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>