Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

Mukdahan Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังเปิดประเทศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานและวนอุทยาน

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังเปิดประเทศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานและวนอุทยาน

-

เอกสารแนบ

มาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลัง

ขนาดไฟล์:9.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง